Industrifackets medlemsavgift sjunker rejält

Medlemsavgiften till det nya Industrifackets arbetslöshetskassa för nästa år sjunker. Finansinspektionen har bekräftat medlemsavgiften på 0,49 procent för Industrins arbetslöshetskassa. Det innebär en kännbar sänkning i a-kassa-avgiften för medlemmarna i före detta Metallförbundet och Träfacket, men också medlemmarna med bakgrund i TEAM kommer att komma undan billigare.

De tre förbundens a-kassor fusioneras från årsskiftet. Industrifackets egentliga medlemsavgift för nästa år är 1,0 procent. Med a-kassans medlemsavgift medräknat blir helhetsmedlemsavgiften år 2018 1,49 procent.

Det innebär för före detta metallare en avgiftsnedgång på 0,25 procentenheter jämfört med i år. Som högst har Metalls helhetsmedlemsavgift varit under lågkonjunkturen 1994 då den var 2,20 procent av den beskattningsbara inkomsten.

Också medlemmarna som har bakgrund i Träfacket får en 0,21 procentenheter lägre medlemsavgift. För före detta TEAM-medlemmar sjunker avgiften med bara 0,01 procentenheter.