Riku Aalto: Pappersförbundet välkommet med i Industrifacket

Industrifackets ordförande Riku Aalto hoppas att också Pappersförbundet i framtiden är med i det nya storförbundet inom industrin. Att Pappers i det här skedet valde att bli utanför fusionen betyder enligt Aalto inte att man inte skulle kunna återkomma till saken.

– Vi har redan i början av projektet meddelat att vi är beredda på det, och vår ståndpunkt har inte förändrats sen det. Jag tror att man också på Pappers har beredskap att fundera över saken på nytt, sade Aalto i sitt öppningstal till kongressen.

Industrifackets ordförande tog också ställning till det nya arbetsmarknadssystemet. Speciellt centralorganisationerna söker sin nya roll efter att Näringslivet EK slopade den centraliserade avtalspolitiken.

– När arbetsvillkor inte ligger på förhandlingsbordet, minskar förstås väsentligt också arbetsgivarnas vilja att förhandla om andra frågor. Samtidigt minskar centralorganisationernas möjlighet att driva förändringar, sade Aalto.

Enligt Aalto skulle det naturligtvis vara i allas intresse att centralorganisationernas betoningar, roller och verksamhetsmodeller skulle hittas så smärtfritt och snabbt  som möjligt.

Industrifackets extraordinarie förbundskongress inleddes idag i Tammerfors. På programmet under den tre dagar långa kongressen står bland annat personval, godkännandet av förbundets strategi samt ett industripolitiskt seminarium. Kongressen avslutas på torsdagen.

Nästan 700 kongressombud deltar i kongressen. Allt som allt samlas omkring tusen personer på kongressen i Tammerforshuset. Fusionen mellan Metallförbundet, TEAM och Träfacket och dess a-kassor verkställs fullt ut vid årsskiftet. Det nya Industrifacket har omkring 220 000 medlemmar. Förbundet och arbetslöshetskassan har ungefär 350 anställda.

Mer information: Riku Aalto, tel. 0400 711 072