Aalto: Industrifackets avtal ingen norm för andra branscher

Enligt Industrifackets ordförande Riku Aalto har förbundets fullmäktige en mycket central roll när man ser på Finlands arbetsmarknadspolitik för de kommande åren.

– Att konstatera det är inte att skryta. Nej, det är bara att konstatera faktum. Fast den förbundsvisa kollektivavtalsrundan bara har börjat, ser man redan nu att Industrifacket och dess handlingar har haft en stor inverkan på förhandlingarna, sade Aalto på förbundets fullmäktigemöte på måndagen i Helsingfors.

Enligt Aalto säger man gärna bland arbetsgivarna att man inom industrin har skapat en lönenorm för den här förhandlingsrundan. En nivå som man inte får överskrida inom andra branscher.

– Vår syn på saken är att vi har förhandlat fram våra egna uppgörelser, och avtalsrundan är inte alls färdig heller för Industrifackets del. Vi har godkänt avtal som enligt vår egen uppfattning uppfyller våra centrala krav och således har varit godtagbara.

Avtalsförhandlingarna har inte varit lätta.

– Det har visat sig att arbetsgivarna försöker köpa försämringar i textfrågor genom löneförhöjningar. Löneförhöjningar av någon viss nivå har inte varit på något vis automatiska heller inom våra branscher.

Enligt Aalto har Industrifacket inte velat skapa någon norm för andra branscher.

– Jag uppmuntrar uppriktigt alla branscher och förbund att också i framtiden förhandla fram så bra avtal som möjligt åt sig själva. Det har alla rätt att göra och samtidigt också en skyldighet att göra gentemot sina medlemmar.
Riku Aalto är samtidigt lite förnärmad över den diskussion som förts inom facket.

– Jag begriper inte riktigt att man kritiserar uppgörelser som andra förbund har gjort samtidigt som man ändå använder de utskällda uppgörelserna som grund för sina egna avtal.