Fullmäktige samlas i dag och i morgon

Industrifackets fullmäktige samlas i Helsingfors 18–19.12. Du kan följa med mötet på förbundets Twitter-konto och Facebook-sida. Fullmäktige beslutar bland annat om budgeten för år 2018, verksamhetsplanen, storleken på medlemsavgiften och sektordirektionernas sammansättning.