Industrifacket förbereder fackavdelningarna för politiska strejker

Industrifacket fördömer skarpt regeringens så kallade aktiveringsmodell för arbetslösa. Modellen som skär i arbetslöshetsskyddet bestraffar endast arbetslösa och främjar inte sysselsättningen, konstaterar Industrifackets fullmäktige.

Att ta aktiveringsmodellen i bruk är enligt fullmäktige en ensidig handling vars mål enbart är att visa var skåpet står och förnedra och svartmåla arbetslösa arbetssökande.

Aktiveringsmodellen för arbetslösa som behandlas i riksdagen skapade debatt bland ledamöterna på det två dagar långa fullmäktigemötet. Många ledamöter påminde om att regeringen i samband med konkurrenskraftsavtalet lovade att inte införa fler försämringar i arbetslöshetsskyddet.

Regeringen lovade också att bereda andra arbetslivsrelaterade frågor inom ramen för trepartsamarbete. Båda löftena har brutits, konstaterar Industrifacket.
Det här går inte för sig, anser fullmäktige. Fullmäktige förpliktar förbundet att förbereda åtgärder som möjliggör att fackavdelningarna kan förbereda sig för politiska strejker.

Det är meningen att arbetslöshetsskyddet i fortsättningen ska skäras med 4,65 procent om den arbetslösa inte har visat den aktivitet i arbetssökandet som lagen förutsätter eller inte har deltagit i sysselsättningsfrämjande åtgärder. Många experter har ansett att det är oskäligt att en arbetslös kan stämplas som passiv trots att han eller hon inte helt enkelt har haft möjlighet att delta i sådana åtgärder, poängterar fullmäktige.

Det är också oklart hur Folkpensionsanstaltens och a-kassornas personal ska klara av den arbetsbördan som aktiveringsmodellen för med sig, utan att det skapar oskäliga problem.