Anmäl fackavdelningarnas evenemang på nätet

Fackavdelningarnas anmälningar publiceras inte längre i medlemstidningen. Från och med nu kan anmälningarna publiceras på förbundets webbplats i den tjänst där uppgifter om fackavdelningarnas evenemang, medlemsförmåner och viktiga beslut sammanställs. Denna tjänst har således samma roll som t.ex. Ahjos, Särmäs och Intiims motsvarande spaltar.