Löntagaren har slutat utkomma som papperstidning – beställ nyhetsbrevet

Fackcentralen FFC:s svenskspråkiga tidning Löntagaren har slutat utkomma i pappersform. Tidningen ersätts av ett elektroniskt nyhetsbrev som utkommer varannan vecka. Nyhetsbrevet går inte automatiskt till alla som har fått Löntagaren, utan man måste själv beställa nyhetsbrevet på adressen www.lontagaren.fi/nyhetsbrev. Nyhetsbrevet är gratis.

Du hittar också i fortsättningen nyheter på svenska om facket, arbetslivet och arbetsmiljön på lontagaren.fi och på facebook.com/lontagaren.