Så här tar du kontakt 2018

Vid årsskiftet slås de tre förbundens servicenummer ihop. Då får bland annat intressebevakningen och medlemstjänsterna nya telefonnummer.

Kontaktuppgifterna fram till slutet av året:

Industrifackets intressebevakning 020 77 41100
TEAM:s intressebevakning 09 7739 7383
Träfackets växel 09 615 161

De nya servicenumren är i kraft från 1.1.2018:

Industrifackets medlemstjänst 020 77 41180
TEAM:s medlemsregister 09 7739 7455
Träfackets medlemsregister 09 6151 6445

ANSTÄLLNINGSRÅGOR
020 690 447, MÅ–FR 8.30–15
Du får svar på frågor om anställnings- och lönevillkor, arbetslagstiftning och lönegaranti.

SOCIAL- OCH ARBETSMILJÖFRÅGOR
020 690 449, MÅ-FR 8.30–15
Du får svar på frågor om arbetarskyddet, socialskyddet och jämlikhet.

MEDLEMSTJÄNSTER
020 690 446, MÅ–FR 8.30–15
Du kan fråga och meddela allt om medlemskap, t.ex. meddela om pensionering. Du kan bli medlem och beställa t.ex. medlemsavgiftsräkningar, referensnummer och medlemskort.
[email protected]

ARBETSGIVARE- OCH REDOVISNINGSTJÄNSTER
020 77 41190
Arbetsgivare, löneräknare och revisionsbyråer kan ställa frågor om inkassering av medlemsavgifter och redovisning.
[email protected]