Förbunden samlas på tisdagen i Helsingfors – FFC presenterar sitt alternativ till aktiveringsmodellen

Beslutsfattarna inom FFC:s medlemsförbund samlas på tisdagen i Helsingfors Mässcentrum. FFC kommer samtidigt att presentera sin alternativa modell för den så kallade aktiveringsmodellen för arbetslösa.

Industrifackets anförande under tillställningen hålls av Petri Partanen som är huvudförtroendeman på Boliden i Karleby.

Följ med tillställningen direkt på FFC:s Youtube-kanal

FFC ordnar en politisk åsiktsyttring mot aktiveringsmodellen på Senatstorget i Helsingfors fredagen den 2 februari från klockan 11. Kom med och uttryck din åsikt.