Fredagens strejk berör alla arbetstagare på arbetsplatsen – strejkinformation finns också på engelska

Förbundet har fått flera frågor om vem fredagens strejk berör. Strejken är en laglig åtgärd och berör alla arbetstagare på arbetsplatsen. Också dem som inte hör till facket eller är medlemmar i något annat fackförbund. En del arbete är ändå begränsat utanför strejken, och en lista på dem hittar du här, under punkt fem.

Information om strejken, vem som berörs och praktiska arrangemang finns också på engelska på förbundets webbplats. Information inför fredagens politiska strejk på engelska hittar du här.