Medlingen i mekaniska skogsindustrins arbetskonflikt fortsätter på onsdag klockan 10

Medlingen i mekaniska skogsindustrins arbetskonflikt fortsätter idag i ledning av riksförlikningsmannen. Parterna träffas klockan 10.

Mer om förlikningen här.