Medlingsbud för den mekaniska skogsindustrin

Riksförlikningsman Minna Helle har överlämnat ett medlingsbud för kollektivavtalstvisten inom den mekaniska skogsindustrin. Industrifackets styrelse behandlar medlingsbudet och ger sitt svar inom tidsfristen som riksförlikningsmannen gett: senast 20.1 klockan 19. Efter att styrelsen tagit ställning till budet informerar vi närmare om saken.

Strejkvarningen som Industrifacket utlyst för den mekaniska skogsindustrin är fortfarande i kraft. Strejken börjar på måndagen 22.1 klockan 6, om man inte nått en uppgörelse innan det. Också övertidsförbudet inom avtalsbranschen gäller fortfarande.