FFC föreslår att aktiveringsmodellen ska läggas på is – nuvarande situation orättvis för arbetslösa

FFC vill att regeringen ska lägga aktiveringsmodellen på is och avstå från granskningen av de arbetslösas aktivitet i april. Den nuvarande situationen är inte rättvis mot de arbetslösa. Arbets- och näringsbyråerna, FPA och arbetslöshetskassorna fick instruktionerna för hur lagen ska tillämpas först förra fredagen, trots att modellen har varit i kraft sedan början av januari.

– Aktiveringsmodellen hastades fram med en allt för skyndsam tidtabell och man glömde bort att ge de arbetslösa handledning och stöd. Det tycks vara viktigare att skära ner arbetslöshetsskyddet än att ta hand om att de arbetslösa ska få jobb, kritiserar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Arbetslöshetskassorna inom FFC har fått många frågor om detaljerna kring aktiveringsmodellen. Enligt Eloranta har de arbetslösa framför allt upplevt att det är svårt att veta hurdan aktivitet som uppfyller villkoren i aktiveringsmodellen. Många har också frågat vem som omfattas av granskningen i aktiveringsmodellen.

Studier på deltid räknas till exempel inte som tillräcklig aktivitet, utan utbildningen måste alltid ordnas eller godkännas av arbets- och näringsbyrån.

– Om till exempel en invandrare går en språkkurs på arbis för att förbättra sina språkkunskaper, så kan arbetslöshetsskyddet ändå skäras ner. Inte heller de tjänster som fackförbunden ordnar räknas som tillräcklig aktivitet, förundrar sig Eloranta.

Han påminner om att det redan innan aktiveringsmodellen trädde i kraft har funnits många komplicerade karenser som innebär att de arbetslösa förlorar förmånen för en viss tid om de inte söker jobb eller deltar i tjänsterna.

– Man måste avstå från aktiveringsmodellen i sin nuvarande form, och det skulle vara naturligt att göra det i samband med att medborgarinitiativet behandlas. Det går inte att göra den här modellen bra och rättvis på något sätt, och därför måste man åtminstone förhindra att arbetslöshetsskyddet skärs ner.

I januari presenterade FFC sin sporrande sysselsättningsmodell, som är ett alternativ till karenserna och aktiveringsmodellen. Modellen innebär klart lindrigare straff och uppmuntrar i stället de arbetslösa genom tjänster och morötter.

– I stället för att man ska förlora sin förmån i 15–60 dagar om man begår ett fel, så räcker det med en varning den första gången. Den arbetslösa ska också ha en chans att rätta till sitt fel.

Läs mera om FFC:s förslag till en sporrande sysselsättningsmodell.