Förbundets verksamhet grundar sig på sektorer

Du har väl lagt märke till att kollektivavtals- och intressebevakningsverksamheten som nyligen inletts på Industrifacket grundar sig på fyra sektorer.

Till medlemsantalet är teknologisektorn den största. De övriga sektorerna är kemisektorn, trävarusektorn och specialbranschernas sektor.

Medlemmar från alla sektorer betjänas på det gemensamma journumret 020 690 447 (anställningsrådgivning), dit du kan ringa mån-fre klockan 8.30–15.

Om du inte är säker på vilken sektor du hör till, kan du kolla det här.