Pensionsbesluten ska lämnas till förbundet

Det är viktigt att en medlem lämnar en kopia av sitt pensionsbeslut till medlemskapsenheten efter att ha mottagit pensionsbeslutet, eftersom pensions- och försäkringsbolagen inte lämnar information till förbundet om pensionens början. Medlemskapsenheten undersöker medlemmens rätt till eventuellt frimedlemskap utifrån pensionsbeslutet.

En medlem blir frimedlem om han eller hon har varit medlem i en eller flera fackorganisationer i minst 30 år utan avbrott och gått i slutlig pension. Slutliga pensioner är ålderspension och förtida ålderspension.

Ytterligare information ger Industrifackets medlemskapsenhet.