Arbetsuppgifterna har inte märkbart minskat på grund av ny teknologi

När förhållandena på arbetsplatsen är goda, är det också lättare att ta i bruk ny teknologi. Det visar FFC:s arbetslivsbarometer. Det verkar inte som om arbetsuppgifterna skulle ha minskat märkbart på grund av ny teknologi.

FFC:s utvecklingschef Juha Antila betonar att arbetsplatserna själva kan avgöra hur väl de lyckas ta i bruk ny teknologi.

– Om arbetsförhållandena på arbetsplatsen förbättras, så blir också inställningen till ny teknologi positivare. Resultaten stärker uppfattningen om att det finns en klar ödesgemenskap mellan arbetshälsan och arbetsproduktiviteten.

Läs hela nyheten på FFC:s webbplats.