EU:s dataskyddsförordning GDPR trädde i kraft – så här berör den dig

Europeiska unionens dataskyddsförordning GDPR har trätt i kraft den 25.5. Förordningen berör också alla medlemmar i Industrifacket och Industrins arbetslöshetskassa, eftersom förordningen stärker det personliga dataskyddet och ger möjlighet åt alla att granska vilka personuppgifter som lagras i olika register.

Som medlem har du rätt att granska dina egna uppgifter och kräva att inexakta eller felaktiga uppgifter korrigeras. Du har också rätt att kräva att man begränsar användningen av dina personuppgifter eller att de helt stryks.

Det är mycket viktigt att du granskar och vid behov uppdaterar dina uppgifter i medlemsregistret. Det kan du göra i e-tjänsten.

Personuppgifter i förbundets register behandlas och förvaras strikt konfidentiellt.

Mer information om Industrifackets dataskyddspraxis och kontaktuppgifter till förbundets dataskyddsansvariga hittar du här.