FFC:s styrelse: Nu är det dags att begrava de beslut som ökar ojämlikheten

FFC:s styrelse kräver att regeringen slutar bereda arbetslagstiftning som försätter unga i en ojämlik position, och i stället koncentrerar sig på åtgärder som verkligen skapar jobb och tillväxt.

Regeringen beslöt i samband med rambudgetförhandlingarna att det inte ska behövas någon särskild grund för att ingå arbetsavtal på viss tid, när man anställer personer under 30 år som har varit arbetslösa utan avbrott i tre månader. Dessutom vill regeringen göra det lättare att säga upp anställda av personrelaterade skäl vid företag som sysselsätter under 20 personer.

– Det är oansvarig politik av regeringen att försvaga i synnerhet de ungas ställning på arbetsmarknaden. Unga kvinnor sitter redan nu fast i en ond cirkel av tidsbundna anställningar och det här förslaget förvärrar situationen ytterligare, kritiserar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

FFC:s styrelse påminner om att planerna sannolikt också kommer att stöta på rättsliga problem. Både den nationella finländska lagstiftningen och EU:s rättspraxis förutsätter i princip att arbetstagare behandlas jämlikt.

Styrelsen konstaterar att det är dags att återgå till att bereda frågor på trepartsbasis, så att reformerna inte ständigt stöter på dålig beredning och problem med den befintliga lagstiftningen.

– Genom att bereda lagarna ensidigt och hastigt slösar man bort ministeriernas och experternas resurser på att behandla förslag som man redan vet att kommer att misslyckas.

FFC:s styrelse anser att det är ett mycket märkligt argument att hävda att sysselsättningsläget förbättras om man kan ingå ogrundade visstidsanställningar med unga arbetslösa. De som förespråkar regeringens förslag hänvisar till att det skulle bli lättare för arbetsgivare att till en början anställa unga på viss tid.

– Redan nu har arbetsgivarna möjlighet till en prövotid på upp till ett halvt år. Under den tiden hinner säkert både företagaren och arbetstagaren märka om det finns förutsättningar för anställningen. En visstidsanställning, på det sätt som nu planeras, binder båda parterna för en bestämd tid och är därmed ett styvare system.

Inte heller motiveringen att det är bättre med visstidsanställning än arbetslöshet väcker genklang i FFC:s styrelse.

– Ett anställningsförhållande bygger på att båda parterna förbinder sig och har förtroende för varandra. Hur kan man uppnå ett fungerande förhållande om inte arbetsgivaren är beredd att förbinda sig till arbetstagaren?

Styrelsen för Finlands största löntagarorganisation vill också påminna regeringen om att många människor fattar stora beslut just innan de fyller 30 år, som att skaffa bostad och planera familj. En fast anställning ingjuter framtidstro. På samma sätt försvagar snutt- och ströjobb framtidstron.

– Man kan inte vara bekymrad över att det föds allt färre barn, om man samtidigt försämrar förutsättningarna för unga att bilda familj. FFC-unga kom under veckoslutet med ställningstagandet #kuuntelemua där de kräver att regeringen slutar diskriminera unga på arbetsmarknaden.

Styrelsen uppmanar Sipilä att ompröva besluten från ramförhandlingarna: de här åtgärderna förbättrar inte sysselsättningen, men hotar avtalskulturen och freden på arbetsmarknaden. Aktiveringsmodellen blev redan ett misslyckande – det lönar sig inte att misslyckas en andra gång direkt efter det.

– Nu behövs det satsningar på kunnande och på att stöda företagens tillväxt. Det är tillgången på kunnig arbetskraft som är en flaskhals för företagens möjligheter att växa, inte det att man lättare ska kunna ge sparken.