Medlemskapsenhetens redovisartjänst ger arbetsgivarna råd i ärenden som gäller medlemsavgifter

Trots sitt namn hjälper Industrifackets omfattande medlemskapsenhet förutom medlemmar också arbetsgivare.

– Arbetsgivare och löneräknare kan be oss om råd om hur fackavgifter, det vill säga medlemsavgifter till fackförbundet, inkasseras från lönen och redovisas vidare till förbundet, berättar medlemskapsrådgivare Kirsi Pihlström.

– Vi ansvarar också för medlemsavgiftsuppföljningen, det vill säga för att arbetsgivarna verkligen redovisar medlemsavgifterna till förbundet. Om redovisningar uteblir, sänder vi en betalningspåminnelse till arbetsgivaren, och om det inte hjälper, överför vi dem till indrivning till en indrivningsbyrå, fortsätter hon.

Medlemsavgiftsredovisningstjänsten för arbetsgivare granskar också ärenden som gäller medlemskap och utreder frågor som anknyter till det.

– Vad gäller nya medlemmar som anslutit sig på elektronisk väg granskar vi om de omfattas av rätt avtalsbransch, berättar medlemsrådgivare Ritva Kinnunen.

– Nya medlemmar ska jobba inom en bransch där man tillämpar ett kollektivavtal som Industrifacket ingått. För ganska många är det nödvändigt att granska om de kan ansluta sig till Industrifacket. En del av dem omfattas av arbetsgivarinkassering, och då har vi som uppgift att sända ett förhandsifyllt inkasseringsavtal till deras arbetsgivare. I vissa fall inkasserar inte arbetsgivaren medlemsavgiften, men största delen av arbetsgivarna tar ut medlemsavgiften direkt i samband med löneutbetalningen, tillägger Pihlström.

Redovisartjänsten utreder också medlemsavgiftsfordringar vid konkurser.

– När ett företag som inkasserat medlemsavgifter går i konkurs, utreder vid medlemsavgiftsfordringar via konkursboets förvaltare, berättar Pihlström.

På förbundets webbplats under punkten Medlemskap / För arbetsgivare (https://www.teollisuusliitto.fi/sv/medlemskap/for-arbetsgivare/) finns det nyttig information för arbetsgivare, bland annat hur fackavgiften inkasseras, utreds och redovisas. Från sidan är det också möjligt att skriva ut ett inkasseringsavtal om medlemsavgiften, anmälan om avslutad inkassering och anmälan om ändrade kontaktuppgifter för arbetsgivaren.

Den avgiftsbelagda medlemsavgiftsredovisningstjänsten för arbetsgivare betjänar arbetsgivare från måndag till onsdag och på fredag kl. 8.30–15 på telefonnumret 020 774 1190. Det är också möjligt att skicka e-post till tjänsten på adressen [email protected].