Riku Aalto: Beslut om möjliga påtryckningsmetoder fattas gemensamt inom FFC

Industrifackets ordförande Riku Aalto betonar gemensamma aktioner ifall att fackföreningsrörelsen ännu behöver reagera på regeringens arbetslivsförslag.

– Dagordningen är i varje fall den att saken koordineras inom FFC. Enskilda fackförbund kommer inte att agera på egen hand i den här frågan, sade Aalto på Industrifackets fullmäktigemöte.

Aalto tror att möjliga åtgärder blir aktuella först senare.

– Om det finns behov för och om vi beslutar att ta till åtgärder, så tror jag att det blir aktuellt först efter semestrarna, fortsatte Aalto.

Regeringen beslöt i samband med ramförhandlingarna att det skulle göras lättare att säga upp unga visstidsanställda. Det skulle också göras lättare att säga upp anställda på mindre företag. Regeringen har ändå inte ännu kommit med några konkreta förslag för behandling till riksdagen. Många experter har konstaterat att förslagen med största sannolikhet skulle innehålla bland annat grundlagsenliga problem.

Ordföranden Aalto återgick i sitt tal också riksförlikningsmannens roll. Han påminde om hur viktig roll initiativtagaren har för att uppnå uppgörelser. Därför måste initiativtagaren skyddas.

– Minna Helle gjorde alltså bra ifrån sig, om man ser på saken ur den synvinkeln hur bra arbetsmarknadssystemet fungerar, konstaterade Aalto.

Industrifackets viceordförande Turja Lehtonen betonade i sin tur vikten av den roll som de fackligt aktiva har i marknadsföringen av förbundet.

– Medlemsantalet kommer inte att öka om vi koncentrerar oss på att kritisera och underskatta våra prestationer, sade Lehtonen.

Industrifackets två dagar långa fullmäktigemöte fortsätter fram till onsdagen.

Mer information:

Riku Aalto, tel. 0400 711 072
Turja Lehtonen, tel. 0400 535 616

Industrifackets konjunktursöversikt hittar du här (på finska)