Ansök om Folkets Bildningsfonds stipendier

Folkets Bildningsfond har lediganslagit sina kulturstipendier. Du kan ansöka om stipendier som privatperson eller samfund. Ansökningstiden går ut 31.8.

Bidrag kan beviljas bland annat till vetenskapliga och konstnärliga ändamål, studier, eller historie- och arbetarkulturforskning. De utdelade stipendierna publiceras på Folkets bildningsfonds webbplats före utgången av 2018 och bidragen utbetalas i början av 2019.

Ansökningsanvisningar finns på Folkets bildningsfonds webbplats.