Industrifackets styrelse samlas nästa vecka för att besluta om organisationsmässiga åtgärder

Industrifackets styrelse sammanträdde idag för ett extraordinarie möte. Styrelsen behandlade preliminärt möjliga politiska åsiktsyttringar som FFC:s styrelse vädrade tidigare i veckan. Med de eventuella åsiktsyttringarna skulle man motsätta sig de förslag om att försvaga arbetstagarnas ställning som regeringen lyft fram.

Styrelsen förde idag en remissdebatt om ordnandet av politiska åsiktsyttringar. Egentliga beslut om organisationsmässiga åtgärder fattas nästa veckas fredag. Då fattas beslut om bland annat vilka arbetsplatser som skulle omfattas och i vilken utsträckning. Organisationsenheten förbereder instruktioner och förslag om åsiktsyttringarna åt styrelsen för godkännande.

Sipiläs regering beslöt redan i samband med vårens budgetmangling att ändra på uppsägningsvillkoren i arbetsavtalslagen. Regeringen drog ändå senare tillbaka beslutet att göra det lättare att anställa under 30-åriga arbetstagare på visstid utan någon särskild orsak. Förslaget att göra det lättare att säga upp anställda har regeringen däremot inte dragit tillbaka.

FFC har krävt att regeringen drar tillbaka beredningen av uppsägningslagen. Centralorganisationen har också påmint om att den så kallade aktiveringsmodellen, ”i ljuset av flera exempel som har kommit fram under våren, har visat sig vara precis så dålig som man befarade.”