Gå på höstmöte!

I samband med att man ordnar fackavdelningens höstmöte är det bra att komma ihåg att man måste hålla ett skilt kandidatnomineringsmöte inför personval, om fackavdelningens vårmöte har bestämt så.

Fackavdelningarnas höstmöten närmar sig. Enligt stadgarna ska höstmötet hållas inom oktober–november och möteskallelserna ska gå ut senast två veckor före mötet.

Mötena är öppna för alla medlemmar i fackavdelningen. På höstmötet har medlemmarna möjlighet att påverka den egna fackavdelningen genom att välja styrelsen för nästa år eller för en tvåårs period, om fackavdelningen har bestämt så. På höstmötet godkänns också verksamhetsplanen och budgeten för följande år.

I samband med att man ordnar höstmötet är det bra att komma ihåg att man måste hålla ett skilt kandidatnomineringsmöte inför personval, om fackavdelningens vårmöte har bestämt så.