Heli Puura i Kymmenedalen: Regeringen borde ta sitt förnuft till fånga

Industrifackets vice ordförande Heli Puura förundrar sig över den iver med vilken Finlands regering pressar framåt sin omdebatterade lagreform som skulle göra det lättare att säga upp enskilda anställda i små företag.

– Enligt experter skulle lagändringen ha knappast några sysselsättningseffekter alls. Att sänka tröskeln för uppsägning kan i värsta fall till och med försämra sysselsättningen. I varje fall är det säkert att det skulle öka misstron och försämra atmosfären på arbetsplatserna, sade Puura på måndag på en träff med Industrifackets förtroendevalda i Kymmenedalen.

Puura besöker Kouvola på måndag och Kotka på tisdag. På programmet står också många företagsbesök.

Puura hoppas att regeringen tar sitt förnuft till fånga i stället för att envist pressa sin proposition framåt. Lagförslaget bygger närmast på obestämda enkäter som företagarorganisationen gjort med sina medlemmar.

– Vi har ingenting emot företagare. Men om samma organisation först avvisar en enorm utvidgning av möjligheterna till lokala avtal som serveras den på silverfat och sedan försöker utverka allt som tänkas kan hos landets regering, så kan man endast konstatera att det inte riktigt finns förutsättningar för någon konstruktiv politik, påminner Puura.

På måndag inleddes förbud mot övertidsarbete i Industrifackets branscher. Förbudet gäller tills vidare. Det är det första skedet i påtryckningsåtgärderna mot landets regering.

Industrifackets vice ordförande tar också ställning till Venators ledsamma nedläggningsbeslut som drabbat Björneborgstrakten.

– Björneborgsborna behöver nu allt stöd som de kan få. Smidigt samarbete mellan alla parter är det bästa sättet att förhindra mänskliga katastrofer så gott det går. Det kräver bland annat utbildningsåtgärder och en aktiv arbetskraftspolitik. Men nu får ju företagen som klagar över personalbrist tillgång till väldigt kompetenta och motiverade anställda, påminner Puura.

Enligt henne är det möjligt att nedläggningen av Venators produktion också får också mer allmänna negativa effekter som sprids inom den kemiska industrin i Finland.

Ytterligare uppgifter: Heli Puura, tfn 050 525 2673