Industrifacket kräver tag mot grå ekonomi inom skogsbranschen

Industrifackets ordförande Riku Aalto kräver nya tag i kampen mot grå ekonomi. Inom skogsbranschen flyttas jobb mellan underleverantörer, vilket gör det svårare att övervaka att arbetsvillkoren är i skick.

– Vi har en ständigt närvarande oro för att kedjan av underleverantörer inte alltid tål dagsljus. Det finns inte tillräckligt med övervakning då det kommer till arbetsvillkor, då beställare organiserar arbetet i en splittrad kedja av underleverantörer. Vi vill få ordning på situationen, säger Aalto.

Diskussionen om skogsanvändning och mängden skogsavverkning har gått het under den senaste tiden. Industrifacket tar i sina målsättningar inför riksdagsvalet att man genom politiska beslut inte skulle begränsa skogsavverkningen.

Den finska skogsskötselns historia visar att ett aktivt skogsbruk har lett både till en ökning av kolsänkor och ökad förädlingsgrad inom skogsekonomin samt en gynnsam utveckling i sysselsättningen. Det här är en kombination som det inte lönar sig att förstöra.

En sak som inte diskuterats i lika stor utsträckning är hur skogsskötseln och avverkningen i praktiken går till och hur arbetet organiseras. För skogsföretagen verkar verksamhetsmodellen så gott som utan undantag gå ut på outsourcing.

Industrifacket anser att skogsföretagen måste bli bättre på att bära sitt samhällsansvar när det kommer till de praktiska arrangemangen för skogsavverkningen. Det är inte olagligt att outsourca arbete, men det är djupt problematiskt då företag som erbjuder servicen inte har sitt på det torra då det kommer till exempel till att se till att arbetsvillkors följs fullt ut.

Vid den här typen av outsourcing av skogsarbete måste det finnas tillräckligt med övervakning av nätverket av underleverantörer. Samarbetsgrupper för de beställarna och underleverantörerna kan utgöra ett verktyg som för branschen i rätt riktning.

Grupperna skulle behandla ärenden som berör arbetarskydd, utveckling, utbildning och dylikt i anslutning till den så kallade kedjan. Arbetstagarna ska naturligtvis vara representerade i de här grupperna. Även skogsföretagen som beställare skulle gynnas av det här.

– Vi vill aktivt stöda en utveckling, där en sund konkurrens ökar inom branschen och den grå ekonomin krymper – inte växer. Lagen om beställaransvar måste också ses över och förnyas så att det är beställaren som bär ansvaret för skatter och löner för underleverantörernas del, säger Aalto.

Industrifacket anser också att det måste vara en förutsättning för att få så kallat kemera-stöd att aktören följer de lagstadgade skyldigheter och allmänna arbetsvillkor som gäller inom branschen.

Industrifacket representerar arbetstagare inom skogs- och skogsmaskinbranschen.

Information:

Riku Aalto, ordförande för Industrifacket, 0400 711 072