FFC vill se nya tag för sysselsättningen under följande valperiod

Finlands fackförbunds centralorgansiation FFC publicerar flitigt material som berör riksdagsvalet i olika kanaler.

Sysselsättning, jämställdhet och utbildning finns på fackcentralens agenda inför vårens viktiga val. Industrifacket hör till de största medlemsförbunden inom FFC.

Här kan du bekanta dig med FFC:s mål för följande valperiod.