FFC och fackförbunden kräver mer resurser för myndighetstillsyn inom arbetarskyddet

Finlands fackföreningars centralorgansiation FFC, Industrifacket och de övriga FFC-anslutna förbunden är bekymrade över att myndighetsresurserna inom arbetarskyddet är så små.

Förbunden vill ha fler arbetsplatsinspektioner och effektivare tillsyn, så att man kan ingripa i försummelser av arbetarskyddet på arbetsplatserna.

– Ett tankeväckande exempel på att Regionförvaltningsverken inte har tillräckliga resurser för att göra arbetarskyddsinspektioner kom fram förra veckan, när det i offentligheten blev känt att arbetstagarnas anställningsvillkor och arbetarskydd vid vissa restauranger kränks grovt och på ett sätt som tyder på människohandel, säger Anne Mironen som är expert på arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor på FFC.

Enligt FFC och förbunden är det möjligt att effektivera tillsynen av arbetarskyddet och den grå ekonomin genom att utöka antalet inspektörer.

Det behövs fler inspektörer också därför att det, vid sidan av de traditionella arbetarskyddsriskerna, uppstår nya utmaningar inom arbetarskyddet i takt med att arbetet och arbetslivet förändras.

De personer som ansvarar för arbetarskyddsfrågor inom de FFC-anslutna fackförbunden samlades i Tammerfors den 3–4 april. Samtidigt träffade de också representanter för arbetarskyddsförvaltningen och arbetarskyddsnämnderna.

Läs mer på FFC:s webbplats.