“Varje medlem har rätt att utbilda sig”

– Industrifacket måste göra sitt bästa för att säkerställa att tröskeln till studier är så låg som möjligt för varje enskild medlem, säger Riitta Viljakainen.

Viljakainen, som arbetar som maskinoperatör på Ahlstrom-Munksjö fabrik i Karhula, valdes nyligen till ordförande för förbundets utbildningssektion. Sektionen fungerar som medlemmarnas röst i planeringen av utbildningar och i utbildningsfrågor överhuvudtaget.

Sektionen hade möte senast i mars i Helsingfors. Uppdraget var att planera förbundets utbildningsutbud för 2020 och att fundera på aktuella frågor kring yrkesutbildning.

– Den låga tröskeln var en central fråga samt hur man får igenom budskapet att varje medlem har rätt att åka till Murikka. Och att de aktiva kursdeltagarna skulle ta med sig nya.

Det finns också alltid skäl att fundera på om förbundets utbildningsutbud är tillräckligt aktuellt. Enligt Viljakainen möter arbetsplatserna ständigt nya utmaningar när världen förändras. Hon tar som exempel flerspråkiga arbetsplatser.

– Språkbarriären kommer ofta fram i hur de förtroendevalda klarar av att informera arbetstagarna. Här kan utbildning vara ett stöd.

Till exempel ställs arbetarskyddsfullmäktige på arbetsplatsen ofta inför nya situationer. Även om berusningsdrickandet har minskat, har nya former av missbruk kommit i stället.

– Användning av narkotika ökar. Detta börjar synas även på arbetsplatserna, vilket medför många problem för arbetsgemenskapen. Detta bör beaktas vid utbildningen av arbetarskyddsfullmäktige funderar Viljakainen.

I höst planerar utbildningssektionen att satsa ännu mer på marknadsföringen av Murikka. Dessutom uppmuntrar Viljakainen fackavdelningarna att organisera lokala utbildningar: förbundets kursstöd är bra och utbildningarna kan skräddarsys efter lokala behov.

Murikkas kalender har ett par veckoslut vikta för fackavdelningarna.

– Dit kan man åka och stifta bekantskap och hålla utbildningar. Platsen och landskapet kring sjön Näsijärvi blir bekant och skapar en fin miljö för kursen, tipsar Viljakainen.