Förändringar i öppettiderna för arbetslöshetskassans telefontjänst

Industrins arbetslöshetskassas telefontjänsts öppettider har förändrats från och med torsdagen 16.5.2019, för att garantera snabb behandling under sommaren. E-tjänsten är tillgänglig i normal ordning.

Läs mer