Lehtonen: Vi måste i ord och handling visa varför det lönar sig att vara medlem i facket

Industrifackets första vice ordförande Turja Lehtonen önskar att medlemmar och anställda inom förbundet tog till åtgärder att öka medlemsantalet. Trots att Industrifackets ekonomi är i skick oroar det sjunkande medlemsantalet.

– Det kan inte fortsätta såhär. Medlemsantalets utveckling har inte varit önskad, utan det har varit oroväckande. Det här berör oss alla som är samlade i denna sal, sade Lehtonen i sitt tal inför Industrifackets fullmäktigemöte i Helsingfors på tisdagen.

Lehtonen anser att fackets folk vareviga dag måste bevisa varför det lönar sig att vara ansluten.

– Det finns inga genvägar. Våra ord och handlingar går hand i hand. Vi kan vara säkra om att arbetsgivarsidan noggrant följer med utvecklingen i medlemsantalet. Där bedömer de hur starka förhandlingsparter de har att göra med.

Lehtonen anser att Industrifackets ekonomi måste vara i skick med tanke på förbundets kärnverksamhet.

– Arbetsmarknadssituationen i höstas (försvarandet av uppsägningsskyddet) var en bra orsak. Några sektorer riktade politiska strejker mot landets regering och det kostade några miljoner. Ett fackförbund som kämpar dör sina medlemmar måste hela tiden ha pengar i kassan, så att man vid behov kan genomföra stridsåtgärder på arbetsmarknaden.

Lehtonen berömde arbetet inom Industrifackets Murikkainstitut.

– Murikkainstitutet är Finlands ledande institut inom arbetslivet. Ett stort tack till personalen som varje dag jobbar för våra medlemmar och kunder.

Pappersarbetarförbundet och Livsmedelsarbetarförbundet SEL har gjort ett beslut om att delta i utbildningen i Murikka.

– De här besluten stärker Murikkainstitutets ställning och berättar om att det bland förbunden finns tillit till Murikka. Det skapar framtidstro, sa Lehtonen.