FFC: Bra att utmaningarna som beror på förändringarna i arbetslivet finns på regeringens agenda

FFC:s styrelse välkomnar regeringens linje som innebär att den tar utmaningarna med snuttjobb och ströjobb samt plattformsekonomin på allvar. När arbetet förändras krävs ny reglering för att trygga arbetstagarnas grundläggande rätt till ett jobb som det går att försörja sig på.

– Plattformsarbete är inte företagande om det bara är ett sätt att rent tekniskt och utan ersättning flytta över en del av riskerna och avgifterna till arbetstagaren. I de här fallen måste avtalsförhållandet anses vara ett arbetsavtal, och regeringsprogrammet för nu utvecklingen i en mer hållbar riktning. Det skapar klarhet kring lönen och anställningsvillkoren, men också socialskyddet, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Det sätt att utveckla regleringen av nolltimmarsavtal som ingår i regeringsprogrammet välkomnas också av FFC:s styrelse. Målet att etablera arbetstiden förbättrar arbetstagarnas tillit till den egna utkomsten och framtiden.