FFC föreslår flera åtgärder för att förbättra sysselsättningen

Finlands fackföreningars centralorganisation FFC föreslår flera åtgärder som kan förbättra sysselsättningen, och som det går att börja verkställa enligt en snabb tidtabell.

Åtgärdspaketet innehåller bland annat effektivare service för arbetslösa, samt satsningar på att förbättra kunnandet hos dem som är i arbetsför ålder.

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta anser att pengar som läggs på högklassiga arbetskraftstjänster är en lönsam investering, framför allt när pengarna specifikt används för service i början av arbetslösheten.

– Det bästa sättet att förebygga att arbetslöshetsperioderna drar ut på tiden är att stöda dem som blir arbetslösa och att erbjuda dem service genast i början av arbetslösheten. Man borde träffa alla arbetslösa redan under de första arbetslöshetdagarna, och samtidigt borde man också utse en personlig coach åt dem.

FFC anser också att kommunerna borde få en större roll när det handlar om att ordna tjänster för arbetslösa.

– Vi kunde ta modell av de regionala sysselsättningsförsök som genomfördes under den förra regeringsperioden, där en del arbetslösa fick de olika sysselsättningstjänster de behövde via ett kommunalt verksamhetsställe.

Att jobbsökande inte har tillräckligt kunnande är en faktor som på ett väsentligt sätt begränsar sysselsättningen. I Finland finns ungefär 600 000 vuxna som har bristande grundläggande färdigheter, till exempel svårigheter att läsa eller skriva.

– Det borde vara lätt och smidigt att studera och uppdatera sitt eget kunnande vid sidan av jobbet eller som arbetslös. FFC föreslår att vuxenutbildningsstödet ska förnyas så att det stöder möjligheterna att kombinera jobb och studier, samt att man ska införa en modell med öppna yrkesinstitut där personer i arbetsför ålder kan gå korta studiehelheter. Dessutom föreslår FFC att kunskapskartläggningarna och karriärshandledningen ska utvidgas och att rekryteringsutbildningen ska utvecklas, säger Eloranta.

FFC deltor onsdagen 19.6 i ett seminarium där man inledde trepartsberedningen av åtgärder som ska skapa nya arbetstillfällen.