Fortsättningskurs i arbetarskydd – Kom med på kurs!

I augusti är det dags för första delen av fortsättningskursen i arbetarskydd. Kursen ordnas i Helsingfors. 

Kursen pågår 19–23.8.2019, 5 dagar, 39 lektioner (den andra delen av kursen ordnas 7.-11.10.2019) på  JHL-institutet som ligger vid Sörnäs strandväg 23, 00500 Helsingfors.

För vem?

Fortsättningskursen är avsedd för arbetarskyddsfullmäktige, -vicefullmäktige, arbetarskyddsombud, arbetarskyddschefer, samt medlemmar och vicemedlemmar i arbetarskyddskommissionen eller motsvarande samarbetskommissioner på arbetsplatsen.

Kursen lämpar sig också för övriga som är intresserade av arbetarskydd eller som jobbar i uppgifter där det krävs färdigheter i arbetarskydd.

Det finns inget absolut krav på att man gått grundkursen i arbetarskydd innan man deltar i denna kurs, med det är till fördel. Kursen är avlönad enligt den egna branschens utbildningsavtal för personer som innehar uppgifter inom arbetarskyddet.

Målen för kursen

  • Stärka färdigheterna och kunskaperna att utveckla arbetarskyddet
  • Lära känna till skyldigheterna, mätarna och metoderna i arbetarskyddsarbetet
  • Utvecklas som samarbetspartner med chefer och personal
  • Utvecklas som samarbetspartner med företagshälsovården
  • Stärka den egna kunskapen för främjande av välbefinnandet i arbetet
    (Välbefinnande i arbete –kortet och om det finns intresse även Arbetssäkerhetskortet)
  • Mellanuppgiften förbättrar deltagarens färdigheter att utveckla arbetarskyddsverksamheten inom arbetsgemenskapen.

Tilläggsinformation och anmälningar

Sista anmälningsdag är 28.6.2019

Gällande kursens innehåll kontakta kan du kontakta kursledare Tom Johnsson tel. 050 369 9645 eller [email protected]