Bekanta dig med Arbetslivets verktygsback

Du hinner anmäla dig till kursen Arbetslivets verktygsback i Åbo 14.9-15.9. 

Förändringar i lagstiftningen och andra aktuella teman som gäller intressebevakningen ät temat för kursen.

Anmäl dig till kursen här. 

Kom ihåg också de övriga svenskspråkiga kurserna och evenemangen i höst.