Vem ska få årets Donarstipendium?

Nu är det dags att fundera på lämpliga kandidater för Finlands fackförbunds centralorganisation FFC:s Donarstipendium år 2019. Stipendiet beviljas ett ungt yrkesproffs som genom sin egen aktivitet har visat prov på donaranda och har stärkt den egna branschens anseende.

Kommer du att tänka på någon som…

  • har skaffat sig en yrkesexamen inom sin egen bransch
  • är stolt över sitt eget yrke
  • genom sitt agerande har stärkt den egna branschens anseende
  • har varit aktiv inom fackföreningsrörelsen eller studerandeorganisationer, har haft förtroendeuppdrag på den egna arbetsplatsen eller på något annat sätt har varit samhälleligt aktiv
  • har jobbat för att stärka den fackliga organiseringen?

Tänk om just den person du föreslår premieras med FFC:s Donarstipendium på 1000 euro! Stipendiet överräcks i samband med FFC:s representantskapsmöte den 21 november.

Skicka en fritt formulerad ansökan med tillhörande motiveringar till [email protected] eller FFC rf, Donarstipendiet/Jussi Kukkola, PB 157, 00531 Helsingfors. Ansökningstiden inleds den 25 augusti och ansökan ska vara framme senast den 18 oktober.

Ur ansökan ska framgå kandidatens namn, ålder, yrkesexamen och/eller yrke, hemort, arbetsplats, fackförbund samt eventuella förtroendeuppdrag eller övrig aktivitet.