Ordförande Riku Aaltos uppmaning till regeringen: Sätt fart på tillväxtprogrammet för export och tillväxt

Industrifackets ordförande uppmanar landets nya regering att skrida till åtgärder i enlighet med regeringsprogrammet.  

– Skrivningen i regeringsprogrammet om ett branschöverskridande tillväxtprogram måste snabbt bli verklighet, sa Riku Aalto.  

Enligt Aalto är Industrifacket redo att delta i utvecklandet av programmet. Förutom kunnande inom internationell affärsverksamhet, produktivitet och förbättrande av förädlingsgraden på våra produkter måste man också ta steg i riktning mot bio- och cirkulärekonomi.

Aalto höll sitt anförande i samband med Industrifackets seminarium om bioekonomi, som anordnades i samband med träindustrimässan Puumessut 2019 i Jyväskylä. Han påminde om att den nationella målsättning som finns för bioekonomin förutsätter nya tag av så väl beslutsfattare som företagen.

– Det är extremt viktigt att  de inte försvåras utgående från ensidiga politiska utgångspunkter.  Det är förståeligt att såväl forskare som politiker har olika uppfattningar om saker. Det är väsentligt att utgå från helhetsnyttan för hela samhället, sa Aalto.

Bioekonomin måste även i framtiden grunda sig på inhemska råvaror. Industrifacket förutsätter att statsmakten ser till att utnyttjandet av skogarna i landet ligger på en hållbar nivå.

– Vi behöver en industri- och näringspolitik som möjliggör tillväxt och sysselsättning. Vi ligger efter våra främsta konkurrenter när det kommer till investeringar. Även om konjunkturerna är på väg mot det sämre, kan vi inte fälla handskarna, påpekade Aalto.

Finlands EU-ordförandeskap erbjuder enligt honom ett bra forum för att driva även nationella intressen när det kommer till bio- och skogsekonomin.