Industrifackets kalender för 2020

Är du huvudförtroendeman? Du hinner ännu beställa fackets kalendrar att dela ut till exempel till nya arbetstagare på arbetsplatsen.

Beställ kalendrarna med den bifogade blanketten senast 13.11.2019.

Beställ här

Om du behöver fler än 20 kalendrar på din arbetsplats, ska du meddela det önskade antalet per e-post till [email protected].

Medlemmar i förbundet kan även beställa kalendern för 2020 via e-tjänsten. Så här gör du beställningen:

  • Klicka på e-tjänsten på förstasidan.
  • Logga in med dina nätbankskoder. Identifiering med Mobil ID är möjligt även för andra bankers kunder via Andelsbanken.
  • Klicka på Medlemsinformation.
  • Gå till Medlemsförmåner och klicka på Redigera.
  • Under Kalender välj Jag beställer. Klicka Beställ.

Om du beställde fackets kalender för 2019, är din beställning fortfarande giltig och du får kalendern för nästa år automatiskt per post i slutet av året.