Stöd för att driva en fackavdelning

Obs, aktiva i fackavdelningarna! Förbundets nya guide, Fackavdelningens verksamhetsår, har nu publicerats.

Guiden kan erbjuda stöd för fackavdelningen med årliga rutiner som vår- och höstmöten, medlemskapsfrågor samt ekonomi och administration.

Guiden kommer med en bilaga bestående av modeller för mötesdokument och andra blanketter som behövs i fackavdelningens verksamhet.

Den kostnadsfria guiden kommer att skickas till svensk- och tvåspråkiga fackavdelningars ordförande, sekreterare och kassörer. Man kan också beställa guiden direkt från förbundet, [email protected] eller tfn 020 774 1026.

Guiden och blanketterna finns som bilagor till guiden och man kommer åt dem även på nätet:

Material för fackavdelningar

Hoppas guiden blir väl använd!