Arbetsgivarna inom skogsindustrin vill skära bort en femtedel av arbetarnas lön

Förhandlingarna inom den mekaniska skogsindustrin har inte åkt på grund på grund av tidsbrist eller fackets ovilja att förhandla. Den bakomliggande orsaken är arbetsgivarpartens orimliga krav , som skulle innebära att arbetstagarnas inkomstnivå skulle minska med nästan 20 procent. På individnivå kan det röra sig om mer än så.

– Skogsindustrin säger att de är oroliga över branschens konkurrenskraft på det globala planet. Förutsätter den globala konkurrenskraften verkligen iskalla nedskärningar i den finländska löntagarens inkomster, frågar Industrifackets ordförande Riku Aalto.

Skogsindustrin har under hösten kommit till förhandlingsbordet med krav som mottagit med bestörtning på arbetstagarsidan. För den mekaniska skogsindustrins del gäller det slopandet av erfarenhetstillägg, sänkningar i  sjuklönen och ett halverande av ersättning för arbetstidsförkortning. Arbetsgivaren vill också skära i ersättningar för arbete under söckenhelger, för de redan underbetalda proffsen inom trävarubranschen.

Industrifacket och Metsäteollisuus rf har för förhandlingar under hela hösten. Arbetsgivarnas påståenden om att Industrifacket saknar vilja att förhandla, skapar närmast munterhet.

– Vi har försökt nå resultat i 15 förhandlingar i över 60 timmar. Man skulle tro att arbetsgivarna skulle under den här tiden ha hunnit ge någon typ av genklang till våra förslag- Så har det tyvärr inte gått. Är oprsaken månne den att den mäktiga Teknologiindustrin inte har gett tillstånd till Skogsindustrins arbetsgivare, frågar sig Jyrki Alapartanen, sektorchef för trävaruindustrin inom Industrifacket.

Precis som i de andra förhandlingsborden har arbetsgivarna inom mekaniska skogsindustrin krävt att 24 timmar kiky hålls kvar även i framtiden.

Lockouten som utlysts av Metsäteollisuus upplevs inom Industrifacket främst som en hämndåtgärd för tidigare fullt lagliga stridsåtgärder. Industrifacket meddelade om en tredagarsstrejk inom tio branscher mellan den 9 och 11 december. För den mekaniska skogsindustrins del gäller det bland annat sågarna.

Riksförlikningsman Vuokko Piekkala har bjudit in parterna till förlikning. På torsdagen förhandlar kemiindustrin, på fredagen teknologiindsutrin och på lördagen är det den mekaniska skogsindustrins tur.

Info:
Ordförande Riku Aalto, tel. 0400 711 072
Sektorchef Jyrki Alapartanen, puh. 040 587 7563