FFC:s ordförande Eloranta: Är arbetsgivarnas mål att åstadkomma ett Finland som bygger på billigt arbete?

De ekonomiska prognoserna skruvas redan uppåt och det finländska arbetets konkurrenskraft behöver inga massiva försämringar av anställningsvillkoren. Varför kommer då arbetsgivarna till förhandlingsborden med så hårda försämringslistor, frågade FFC:s ordförande Jarkko Eloranta i sitt tal inför FFC:s representantskap.

– Det verkar som om arbetsgivaren vill skrota det finländska avtalssamhället och de arbetslivsförhållanden som grundar sig på kollektivavtal. Visst har de försökt med det här redan en längre tid, men försöken blir allt fräckare och genomskinligare.

Eloranta förundrade sig över arbetsgivarnas iver att lösgöra sig från den kollektivavtalsverksamhet där båda parterna beaktas och respekteras. För att kunna behärska förändringarna i arbetslivet behövs uttryckligen god avtalsverksamhet och gott samarbete mellan parterna. Det här konstaterade senast OECD i sin rapport som publicerades i måndags.

– Där såg man det som ett hot mot ett balanserat och ekonomiskt hållbart arbetsliv att den fackliga organiseringen och kollektivavtalsverksamheten försvagas.

Det ligger i allas intresse att förbättra sysselsättningen och FFC har förbundit sig till regeringens målsättningar bland annat genom sysselsättningsarbetsgrupperna. I arbetsgrupperna har det varit lättare att hitta gemensam mark i vissa frågor än i andra. När det gäller försämringar av arbetslöshetsskyddet har FFC varit oeftergivlig.

– Det är bra att komma ihåg att dagpenningen för arbetslösa FFC:are i genomsnitt är 1240 euro i månaden. Om man ytterligare skär i den, så försvåras utkomsten och samtidigt ökar användningen av andra socialstöd såsom bostadsstöd och utkomststöd. Det är knappast förenligt med någons intressen.

FFC har därför berett sin egen syn på arbetslöshetsskyddet, som bygger på att man ska sporra folk att delta i utbildning och sysselsättningsfrämjande service.

Eloranta fäste uppmärksamhet vid den ideologiska kamp om fackföreningsrörelsens ställning som syns i samhället överlag.

– Även om den nuvarande regeringen inte angriper facket, såsom den förra regeringen gjorde, så är det bra att lägga märke till att kampen inte har försvunnit utan att fronten bara är en annan.

Eloranta uppmanade arbetsgivarna att sluta med sina åtgärder som strävar efter att upplösa facket och i stället lägga sin energi på att öka produktiviteten. Han lyfte fram företagens investeringar, som har underlättats under de senaste åren.

– Kostnaderna har skurits ner både genom beskattningen och genom arbetskraftskostnaderna. Också verksamhets- och regleringsmiljöerna är stabila. Dessutom är räntenivån historiskt låg, och någon radikal förändring är inte inom synhåll.

Företagen borde också tänka på att utveckla det mänskliga kapitalet, för bara genom utbildning kan man få ut maximal nytta av investeringarna.

– Här är ett gratis produktivitetstips för näringslivet – utbilda hela er personal och satsa på innovationsverksamhet som utgår från arbetstagarna. Det ger mycket bättre resultat under strecket, än när man retar arbetstagarna genom att skära ner deras anställningsvillkor och skrota verksamhetsförutsättningarna för deras representanter.