Fullmäktige utnämnde Jari Nilosaari till andra vice ordförande

Industrifackets fullmäktigemöte har den 28 november valt Jari Nilosaari till 2. vice ordförande för Industrifacket. Nilosaari har tidigare varit 3. vice ordförande för förbundet.

Innan förbundsfusionen var Nilosaari ordförande för Träfacket. Den tredje vice ordförandeposten fylls inte i nuläget.

Industrifackets tidigare 2. vice ordförande Heli Puura lämnade sin post 2019 efter att hon blivit vald till direktör för avdelningen för anställningsvillkor vid Finlands fackföreningars centralorganisation FFC.

Som första vice styrelseordförande fortsätter Turja Lehtonen medan Riku Aalto fortsätter som ordförande för Industrifacket.

Posten som 3. vice ordförande fylls inte i nuläget på styrelsens förslag, som fullmäktige godkänt.