Industrifacket utlyser strejk inom tio avtalsbranscher

Industrifacket inleder omfattande stridsåtgärder inom förbundets branscher. Strejkerna börjar måndagen 9.12 klockan 00.00 och avslutas onsdagen 11.12 klockan 23.59. Strejken berör sammanlagt runt 35 000 anställda inom tio avtalsbranscher på 180 arbetsplatser.

Arbetet läggs ner inom följande branscher: teknologiindustrin, teknisk service och tekniskt underhåll, gummiindustri, glaskeramisk industri, malmgruvorna, mekanisk skogsindustri, plastproduktindustri och kemisk produktindustri ,kemisk basindustri, olje-, naturgas- och petrokemisk industri samt försvarsministeriets arbetsplatser.

–  Det är beklagligt att vi är tvungna att ta till så här hårda åtgärder, men inget annat verkar hjälpa. På söndagen tvingades vi avbryta förhandlingarna för teknologiindustrins del då arbetsgivaren inte hade någon som helst vilja till att få till stånd ett avtal, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto.

Industrifackets förhandlingar har kännetecknats av arbetsgivarnas vilja att införa omfattande försämringar i nuvarande arbetsvillkor. Kostnaderna för försämringarna ligger som mest på till och med 20 procent i jämförelse med nuläget för arbetstagarnas del.

De största motsättningarna har gällt bland annat arbetstiden och då speciellt förlängningen av den årliga arbetstiden som kom med konkurrenskraftsavtalet (kiky) samt söckenhelgernas öde. Arbetsgivarna har också tagit fram mycket ideologiska eller principiella förslag på försämringar. Det gäller bland annat uppbärandet av medlemsavgifter.

– Det verkar som om arbetsgivarlägret nu söker konflikt på allvar och på bred front. I den situationen verkar inte de ekonomiska förlusterna som en strejk medför väga särskilt tungt. Vi har ändå förberett oss så väl på våra stridsåtgärder, att månne inte arbetsgivarna också förstår att det gäller allvar, säger Aalto.

Övertidsförbudet, som pågått inom fem av Industrifackets avtalsbranscher, avslutas natten mellan söndag och måndag.