Förlikningen mellan Industrifacket och arbetsgivarna fortsätter onsdagen 18.12

Förhandlingarna mellan Industrifacket och Teknologiindustrin rf. fortsätter under ledning av riksförlikningsmannen onsdagen 18 december klockan 8.00 på morgonen.

Parterna träffades på riksförlikningsmannens kontor även på tisdagsmorgonen vid åttatiden.

Ordförande Riku Aalto meddelade om ärendet på twitter på tisdagsförmiddagen.

Även de övriga sektorerna inom Industrifacket har prickat in möten hos riksförliningmanne. Tisdagen 17.12 på eftermiddagen stod den mekaniska skogsindustrin i tur.

I övrigt ser schemat över fölikningsprocessen ut på följande sätt:

  • onsdagen 18.12. teknologiindsutrin klockan 8
  • onsdagen 18.12. malmgruvorna klockan 8
  • fredagen  20.12. kemiindustrin klockan 9

Industrifackets styrelse samlades fredagen 13.12. Styrelsen beslöt inte om några nya stridsåtgärder. En ny lägesbedömning görs efter att förhandlingarna under riksförliningsmannens ledning slutförts under den här veckan.

Industrifackets styrelse ansåg att strejken 9-11.12 förlöpte bra. Inom den mekaniska skogsindustrin gäller lockout fram till 18.12.