Industrifacket godkänner inte några miniförhöjningar

Industrifackets förhandlare har förkastat riksförlikningsman Vuokko Piekkalas förslag till ett nytt kollektivavtal för teknologisektorn. Innehållet i medlingsförbudet för löneförhöjningarnas del var enligt förbundet fullständigt otillräckligt.

– Riksförlikningsmannens förslag motsvarar tyvärr inte alls den nivå som vi velat se i de här förhandlingarna. Piekkalas 0,5 procent skulle i praktiken betyda en löneförhöjning på 13 euro på månadslönen, kommenterade Industrifackets ordförande Riku Aalto.

Löneförhöjningen skulle under det första året vara ungefär 8 cent per timme. I praktiken skulle det här betyda att Industrifackets medlemmar skulle betala för arbetstidsmomentet i konkurrenskraftsavtalet (kiky) två gånger om.

Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Teknologiateollisuus förhandlingar hamnade i en återvändsgränd för en dryg vecka sedan. Avtalet som skulle gälla i två år, blev och hänga i luften för kring frågan om löneförhöjningar. I Finlands främsta konkurrentländer har man gått inför avtal som innehållit löneförhöjningar på mellan 2,5 och 3 procent inom teknologiindustrin.

Ordförande Aalto vill understryka att Industrifacket haft väldigt måttliga krav gällande lönerna. Krav som inte på något sätt hotat den inhemska industrins konkurrenskraft. Tvärtom, löneförhöjningnar som försvarar köpkraften skulle gynna vår konkurrenskraft.

– Vi anmälde i god tid till arbetsgivarna att vi nu gjort våra talkotimmar. Därför kan vi inte godkänna att man börjar räkna fram ett pris på slopandet av förlängning av arbetstiden, som gjort utan kostnadsbedömning, säger Aalto.

Industrifacket anmälde för en dryg vecka sedan om omfattande stridsåtgärder inom förbundets branscher. Strejkerna går av stapeln mellan 9 och 11 december. De gäller runt 35 000 anställda inom tio av förbundets avtalsbranscher.

I strejken deltar arbetsplatser inom teknologisektorn, kemisektorn, trävarusektorn och specialbranschernas sektor. Industrifacket fortsätter med förberedelserna inför stridsåtgärderna.

Pro och YTN lägger ner arbetet samtidigt på arbetsplatserna. Byggnadsförbundet har redan tidigare meddelat att förbundets medlemmar deltar i strejken på de arbetsplatser som berörs.