Industrifacket hjälper sina medlemmar genom strejkbidrag under lockouten – arbetsgivarna slutar betala ut löner

En lockout är en stridsåtgärd som arbetsgivaren organiserar. Arbetsgivarorganisationen Skogsindustrin rf. har utlyst lockout på 32 arbetsplatser inom mekaniska skogsindustrin mellan 12 och 18 december.

I en lockout utlyser ett arbetsgivarförbund lockout på ett av sina medlemsföretag och förhindrar arbetstagarna från att komma på jobb.

Arbetsgivaren avbryter utbetalningen av löner under den pågående stridsåtgärden.

Industrifacket betalar ut ett bidrag på 70 euro per schemalagda arbetspass till arbetstagare som utsätts för lockout. Anställda som gått med i Industrifacket senast 5.12.2019 är berättigade till bidraget.

Precis som en strejk är en lockout en laglig stridsåtgärd i ett läge där det inte finns ett kollektivavtal utan branschen är i ett så kallat avtalslöst läge. Kollektivavtalet för den mekaniska skogsindustrin löpte ut i slutet av november.

Riksförlikningsmannen och fackförbundet ska få en anmälan om lockouten senast två veckor innan den inleds.

Lockouten, som Skogsindustrin rf. utlyst, berör sågar, samt faner- och limträfabriker.