Nu inleds strejkerna inom industrin

Industrifacket inleder omfattande stridsåtgärder inom förbundets branscher. Strejkerna inleds klockan 00.00 och avslutas onsdagen 11.12 klockan 23.59. Arbetstagare inom tio av Industrifackets avtalsbranscher år ut i strejk. Sammanlagt rör det sig om runt 180 arbetsplatser runtom i Finland.

Arbetet läggs ner inom följande branscher: teknologiindustrin, teknisk service och tekniskt underhåll, gummiindustri, glaskeramisk industri, malmgruvorna, mekanisk skogsindustri, plastproduktindustri och kemisk produktindustri, kemisk basindustri, olje-, naturgas- och petrokemisk industri samt försvarsministeriets arbetsplatser.

Stridsåtgärderna gäller inte det arbete som utförs för att beskydda liv och hälsa, eller arbete som utförs inom hälsostationer på arbetsplatserna eller fabriksbrandkårer.

Strejk är ett sista alternativ som man inte tar till lättvindigt. Förhandlingarna som i det senaste skedet fördes under ledning av riksförlikningsmannen Vuokko Piekkala avslutades då man inte nådde ett resultat.  Piekkala lade fram ett medlingsbud för teknologiindustrin. Löneförhöjningarna landade på en nivå som ligger långt ifrån Industrifackets mål inför förhandlingarna.

Förutom Industrifacket deltar också Fackförbundet Pro samt de högre tjänstemännen inom YTN i strejken. Byggnadsförbundet stöder Industrifackets stridsåtgärder genom en stödstrejk, där medlemmar i Byggnads lägger ner arbetet på alla arbetsplatser som berörs av Industrifackets strejk.