Förhandlingsresultat för plantskolorna

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för plantskolebrasnchen har resulterat i ett förhandlingsresultat måndagen 13 januari. Avtalsperioden för det nya kollektivavtalet skulle vara två år. Mellan 400 och 500 arbetstagare jobbar i branschen.

Kollektivavtalet för plantskolebranschen hör till specialbranschernas sektor inom Industrifacket, liksom också bland annat trädgårdsbranschen och grön- och miljöbyggnadsbranschen.

Nu ska Industrifacket styrelse ta ställning till förhandlingsresultatet. Förbundet informerar då det finns ett beslut om förhandlingsresultatet.

Industrifackets förhandlar med Privatskogsbrukets arbetsgivare rf. om kollektivavtalet för plantskolebranschen.