Industrifackets förtroendevalda på svenska

På Facebook finns nu en egen grupp för förtroendevalda inom Industrifacket, där diskussionen går på svenska. Målet med gruppen är att den ska utgöra en plattform för diskussion, utbyte av information och erfarenheter samt stöda medlemmarna i sitt förtroendeuppdrag.

Du hittar den slutna gruppen på Facebook genom att söka på ”Industrifackets förtroendevalda”.

Till skillnad från de finskspråkiga fb-grupperna diskuteras förtroendemannauppdrag, arbetarskyddsfrågor och ämnen som berör fackavdelningarnas verksamhet i en och samma grupp.