Kemisektorn förhandlar om nya kollektivavtal

Förhandlingarna om nya kollektivavtal för branscherna inom kemisektorn kom igång genast efter trettondagen på tisdagen. Förhandlingarna fortsätter på onsdagen 8.1.

Industrifacket meddelar om ett möjligt förhandlingsresultat genast då det är möjligt. Förhandlingarna fortsätter i slutet av veckan om inte ett förhandlingsresultat nås under onsdagen.