Kemisektorns förhandlare hos riksförlikningsmannen 14.1

Riksförlikingsmannen Vuokko Piekkala har bjudit Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Kemiindustrin rf. till förlikning tisdagen den 14 januari.

Bakrgrunden är att Industrifacket utlyst strejk med tillhörande stödstrejker i följande branscher: gummiindustri, olje- naturgas- och petrokemisk industri, kemisk basindustri, glaskeramisk industri, plastproduktindustri och kemisk produktindustri, mekanisk skogsindustri och malmgruvorna.